Jednym z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów w Clash’u, który z pewnością przedłuża każdą rozgrywkę, jest proces męczenia się jednostek, wyrażany w postaci liczby od 0 do 100. Odczuwają je wszystkie jednostki w tej grze z wyjątkiem Chłopów, Złota i Dowódcy. Polega to na tym, że każda jednostka od razu po wyprodukowaniu posiada pełnię sił i w każdej turze może wykorzystać maksymalną dostępną liczbę PA do wędrówki po mapie, ale jeśli wykorzystamy wszystkie nasze PA w danej turze, to następną turę rozpoczynamy ze wskaźnikiem zmęczenia większym o 10. Jeżeli jednak osiągniemy zmęczenie na poziomie co najmniej 80, to będziemy dysponować mniejszą liczbą PA, jak również nasze morale obniży się o 1. Dalsze poruszanie się po mapie taką jednostką spowoduje ponowne obniżenie się jej morale i jeszcze mniejszą liczbę możliwych do wykorzystania PA w kolejnej turze. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu zmęczenia wynoszącego 100, tracimy zupełnie możliwość poruszania się do czasu aż jego poziom nie spadnie do co najmniej 90. W skrajnych przypadkach, jeżeli nasze morale spadnie do poziomu 0, oddział całkowicie odmówi posłuszeństwa na jakiś czas i w konsekwencji może ulec rozwiązaniu, co oznacza jego bezpowrotną utratę, dlatego należy na bieżąco kontrolować poziom zmęczenia i morale wszystkich naszych jednostek na mapie. Co zrobić aby nie dopuścić do przemęczania się naszych jednostek i do obniżania się ich morale? Wystarczy po osiągnięciu zmęczenia na poziomie 70 zrobić sobie odpoczynek na co najmniej 1 turę, bądź też od tego momentu wykorzystywać jedynie część dostępnych PA. W tym pierwszym przypadku zmęczenie powinno nam spadać o 20 z każdą kolejną turą w trakcie której odpoczywamy, natomiast w tym drugim powinno utrzymywać się na stałym poziomie, umożliwiając nam dalszą eksplorację mapy i nie narażając nas na przemęczanie się i spadek morale. Inne możliwości to wejście do najbliższej wieży, zamku lub twierdzy, gdzie wystarczy spędzić ok. 1-3 tury aby w pełni odpocząć, bądź też wizyta w świątyni/miejscu kultu, gdzie jednym z efektów może być m.in. całkowita regeneracja zmęczenia naszych jednostek.