Dowódca to owoc naszego małżeństwa z królową. Natychmiast po jego przyjściu na świat możemy przydzielić go do któregoś z posiadanych przez nas oddziałów, a korzyści jakie z tego płyną są podwójne. Przede wszystkim oddział posiadający dowódcę w swoich szeregach nigdy się nie męczy, przez co można chodzić nim po mapie na maxa bez konieczności odpoczynku i obawy o obniżające się morale. Ponadto wszystkie jednostki w oddziale z miejsca walczą tak jak gdyby posiadały złoty status, tj. mają wyższe parametry siły i obrony, a jednostki strzelające uzyskują możliwość oddania do 4 strzałów na turę. Wady? Dowódca zajmuje jedno miejsce w oddziale, ale nie bierze czynnego udziału w walce. Poza tym jeżeli przegramy bitwę oddziałem kierowanym przez dowódcę, to on sam (bądź ona, ponieważ równie dobrze może nam urodzić się córka) trafia do niewoli w jednym z zamków przeciwnika, gdzie wróg może go ściąć, przekupić na swoją stronę za określoną kwotę pieniędzy bądź poddać torturom, w wyniku czego dowódca może zdradzić położenie jednego z naszych zamków, twierdz lub oddziałów.