W każdym zamku znajdują się chłopi, na których możemy nakładać podatki, a co za tym idzie – czerpać z tego zyski. Liczba chłopów jest zmienna i z każdą kolejną turą może rosnąć lub maleć, w zależności od tego jak duży podatek na nich nałożymy. Podatek z kolei wyrażany jest w liczbach dziesiętnych i można go nałożyć w wysokości od 0.0 do 4.0. Każdą rozgrywkę rozpoczynamy mając 100 chłopów (w przypadku gracza w kolorze czerwonym) lub 108-110 chłopów (w przypadku graczy w pozostałych kolorach) i podatek w wysokości 0.0. Sztuką jest zatem utrzymanie odpowiednich proporcji pomiędzy wysokością podatku a ilością chłopów, tak aby liczba chłopów znajdowała się na zadowalającym nas poziomie a zyski przez nas czerpane były odpowiednio wysokie. Trzeba jednak uważać, ponieważ jeżeli podatek będzie zbyt wysoki to liczba chłopów zacznie nam maleć a my będziemy niewiele zarabiać. Z kolei jeżeli podatek będzie zbyt niski to chłopów zacznie przybywać, co w konsekwencji doprowadzi do przeludnienia i wybuchu wśród nich zarazy, skutkując czasowym zmniejszaniem się ich liczebności w każdej kolejnej turze i brakiem wpływów z podatków aż do momentu całkowitego ustania zarazy. Jeżeli jednak w danym zamku posiadamy Szpital to skutki zarazy teoretycznie powinny być łagodniejsze, choć osobiście nie zauważyłem żadnego zbawiennego wpływu posiadania Szpitala na śmiertelne żniwo zbierane przez zarazę, gdyż bez względu na to czy zbudujemy ten budynek czy też nie to zawsze trwa ona 5 tur. Lata gry pozwoliły mi jednak na wypracowanie optymalnego moim zdaniem systemu zarabiania pieniędzy z podatków i zmniejszenia ryzyka wybuchu zarazy wśród chłopów niemalże do zera. Wystarczy po prostu nie nakładać żadnych podatków do czasu aż liczba chłopów w zamku przekroczy 900. Zaraz po przekroczeniu tej wartości nakładamy na chłopów maksymalny podatek, czyli 4.0 i w kolejnej turze cieszymy się wpływem na poziomie co najmniej kilkadziesiąt szt. złota. Liczba chłopów powinna nam przy tym zmaleć do poziomu poniżej 900, dlatego z powrotem zerujemy podatek i powtarzamy powyższy proceder na okrągło. Najważniejsze to nie przekroczyć wartości 1000 chłopów w danym zamku, ponieważ istnieje wtedy bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchu zarazy, spowalniając nasz rozwój ekonomiczny o kilka tur. Chłopów, tak samo zresztą jak i złoto, możemy również z zamku wyprowadzić i chodzić nimi po mapie, bądź też przetransportować do jakiegoś innego zamku, co może przydać się m.in. w sytuacji w której doszło do przeludnienia i obawiamy się wybuchu zarazy w kolejnej turze.