Status to wskaźnik określający poziom wyszkolenia naszych jednostek i posiadają go wszystkie jednostki w tej grze z wyjątkiem Chłopów, Złota i Dowódcy. Wyrażany jest on w postaci 1 z 4 ikonek, a są to kolejno: biała koszula, brązowe popiersie, srebrna zbroja i złota zbroja. Na każdy ze statusów składają się dodatkowo 3 nożyki, które z kolei nie mają żadnego wpływu na parametry. Status możemy podwyższać głównie poprzez wygrywanie walk bądź też otrzymując odpowiedni bonus w świątyniach/miejscach kultu. Drugim sposobem jest szkolenie naszych oddziałów w Szkole. Kolejny sposób to przejmowanie Chłopów, Złota bądź pustych budynków należących do przeciwnika. Maksymalny status możemy również uzyskać przyłączając do danego oddziału dowódcę, oczywiście do czasu aż ten nie opuści naszego oddziału. Każdy kolejny wzrost statusu oznacza podwyższenie się parametrów siły i obrony danej jednostki, a w przypadku jednostek miotających również wzrost liczby możliwych do oddania strzałów na turę do maksymalnie 4. Oprócz wzrostu parametrów, podwyższanie statusu może nam również umożliwić ukrywanie się w zasadzkach, a także wykrywanie zasadzek i pułapek zastawianych przez przeciwników. Aby móc ukryć się w zasadzce jednostka musi mieć co najmniej srebrny status, natomiast aby wykrywać wrogie zasadzki i pułapki musimy posiadać złoty status.

 

Wpływ statusu na parametry jednostek:

biała koszula –> siła, obrona i strzał takie same jak na licencji; 1 strzał na turę w przypadku jednostek miotających

brązowe popiersie –> siła i obrona wyższe o 1, natomiast strzał taki sam jak na licencji; 2 strzały na turę w przypadku jednostek miotających

srebrna zbroja –> siła i obrona wyższe o 2, natomiast strzał taki sam jak na licencji; 3 strzały na turę w przypadku jednostek miotających

złota zbroja –> siła i obrona wyższe o 3, natomiast strzał taki sam jak na licencji; 4 strzały na turę w przypadku jednostek miotających
 

UWAGA: Powyższe zestawienie nie uwzględnia morale jednostek, które również ma wpływ na ich parametry.