LEGENDA:

Morale:

W grze znajdują się 4 grupy do których można przydzielić wszystkie jednostki (2 dla jednostek pieszych i 2 dla latających), w zależności od tego czy chcemy mieć jednostki z początkowym morale na poziomie 10 lub 6, tyle tylko, że 1 grupa jest ukryta i oryginalnie żadna z jednostek nie jest do niej przydzielona:

00 – jednostka piesza, morale 10

01 – jednostka latająca, morale 10 (grupa ukryta)

02 – jednostka piesza, morale 6

03 – jednostka latająca, morale 6

Nie należy jednak przydzielać jakiejkolwiek jednostki pieszej do którejkolwiek z grup przewidzianych dla jednostek latających (i vice versa), ponieważ znikają wtedy dźwięki odgrywane w trakcie poruszania się daną jednostką po mapie, tzn. u jednostek pieszych nie słychać kroków, a u jednostek latających trzepotania skrzydłami. Poza tym w przypadku przelatywania jednostkami latającymi nad drzewami pojawiają się jakieś przekłamania graficzne polegające na tym, że drzewa się multiplikują. Co ciekawe, po takiej zamianie u jednostek pieszych pojawia się ikonka ze skrzydełkami, z wyjątkiem Górala i Leśnika, którzy zachowują swoje ikonki z górami i lasem. Analogicznie, jednostki latające tracą swoją ikonkę ze skrzydełkami.

Podsumowując, żeby uniknąć jakichkolwiek błędów w grze musimy jednostkom pieszym nadać wartość 00 lub 02, natomiast w przypadku jednostek latających musi to być wartość 01 lub 03. Ale uwaga, możemy również nadać jednostkom jakąś wyższą wartość, np. 04, 05, 06, itd. Osobiście dojechałem do 0F, ale jeżeli komuś się wyjątkowo nudzi to może dojechać nawet do FF. Efektem tego i tak jest przydział do 1 z 4 w/w grup, dlatego nie ma sensu spisywać tych wszystkich wartości, skoro i tak wszystkie dostępne możliwości zamykają się w wartościach 00-03.

Zasięg:

Zasięg min. oznacza minimalną liczbę pól pomiędzy naszą jednostką miotającą a tą do której chcemy oddać strzał aby można ją było zaatakować, co w przypadku wartości 00 oznacza, że może ona oddać strzał do jednostki znajdującej się na polu sąsiadującym z naszym. U Katapulty wartość ta wynosi 01, co oznacza, że musi być co najmniej 1 pole przerwy pomiędzy nią a daną jednostką aby można ją było zaatakować, natomiast u Armaty wartość ta wynosi 02, co oznacza, że muszą być co najmniej 2 pola przerwy pomiędzy nią a daną jednostką aby można ją było zaatakować.

PA:

Wartość PA wynosząca 00 nie oznacza wcale, że w trakcie poruszania się jednostką na danym terenie nie traci ona w ogóle PA, tylko oznacza, że jednostka ta nie ma w ogóle możliwości poruszania się na danym terenie.

Zasięg widzenia:

Wszystkie jednostki piesze mają zasięg widzenia 3, natomiast latające 5, co oznacza, że te pierwsze poruszając się po mapie odkrywają 3 kratki, natomiast te drugie aż 5 kratek. Co ciekawe, powyższa zasada obowiązuje jedynie ruch na północ i zachód, ponieważ poruszając się na południe lub wchód jednostki odkrywają o 1 kratkę mniej, czyli piesze zaledwie 2 kratki, a latające 4.

Dostępność:

Min. dostępność jednostki oznacza w jakim budynku i na którym najniższym poziomie technologicznym jest ona dostępna, zgodnie z poniższym kluczem:

01 01 – zamek i twierdza, 1. poziom technologiczny

05 01 – twierdza, 1 poziom technologiczny

02 02 – zamek i twierdza, 2 poziom technologiczny

05 02 – twierdza, 2 poziom technologiczny

03 03 – zamek i twierdza, 3 poziom technologiczny

05 03 – twierdza, 3 poziom technologiczny

04 04 – niedostępna

UWAGA: Normalnie nie można wyprodukować Złota, Chłopów czy Dowódców, ale jeżeli zmienimy wartości w ich adresach na jakiekolwiek inne możliwe, tj. 01 01, 05 01, 02 02, 05 02, 03 03 lub 05 03, w zależności od tego w jakim budynku i na którym najniższym poziomie technologicznym chcemy je udostępnić, to w/w jednostki pojawią się na liście licencji możliwych do kupienia i będzie je można wyprodukować, z wyjątkiem Chłopów, w przypadku których z chwilą wybrania ich licencji na liście gra się zawiesza. Gra zawiesza się również w przypadku próby podglądu infografiki o w/w jednostkach. Po wyprodukowaniu jednostki te zachowują się w typowy dla siebie sposób, przez co nie obowiązują ich niektóre parametry widoczne na licencji, takie jak Morale, Zmęczenie, Siła, Obrona, Strzał i Status.

Pospolite ruszenie
ADRES HEX DEC PARAMETR
15E7E6 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15E7EA 01 1 Siła
15E7EB 01 1 Obrona
15E7EC 18 24 Punkty akcji
15E7ED 00 0 Strzał
15E7EE 00 0 Zasięg max.
15E7EF 00 0 Zasięg min.
15E7F1 03 3 PA Droga
15E7F2 04 4 PA Równina
15E7F3 06 6 PA Las
15E7F4 05 5 PA Pustynia
15E7F5 00 0 PA Bagno (środek)
15E7F6 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15E7F7 00 0 PA Woda
15E7F8 08 8 PA Góry niskie
15E7F9 00 0 PA Góry wysokie
15E81A 03 3 Zasięg widzenia
15E81B 01 1 Czas produkcji
15E81C 02 2 Koszt produkcji
15E81D-15E81E 00 00 0 Koszt licencji
15E81F-15E820 01 01 1 1 Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom)
Lekka piechota
ADRES HEX DEC PARAMETR
15E83E 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15E842 05 5 Siła
15E843 04 4 Obrona
15E844 14 20 Punkty akcji
15E845 00 0 Strzał
15E846 00 0 Zasięg max.
15E847 00 0 Zasięg min.
15E849 03 3 PA Droga
15E84A 04 4 PA Równina
15E84B 06 6 PA Las
15E84C 05 5 PA Pustynia
15E84D 00 0 PA Bagno (środek)
15E84E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15E84F 00 0 PA Woda
15E850 08 8 PA Góry niskie
15E851 00 0 PA Góry wysokie
15E872 03 3 Zasięg widzenia
15E873 02 2 Czas produkcji
15E874 03 3 Koszt produkcji
15E875-15E876 0A 00 10 Koszt licencji
15E877-15E878 01 01 1 1 Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom)
Ciężka piechota
ADRES HEX DEC PARAMETR
15E896 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15E89A 09 9 Siła
15E89B 06 6 Obrona
15E89C 14 20 Punkty akcji
15E89D 00 0 Strzał
15E89E 00 0 Zasięg max.
15E89F 00 0 Zasięg min.
15E8A1 03 3 PA Droga
15E8A2 04 4 PA Równina
15E8A3 06 6 PA Las
15E8A4 05 5 PA Pustynia
15E8A5 00 0 PA Bagno (środek)
15E8A6 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15E8A7 00 0 PA Woda
15E8A8 08 8 PA Góry niskie
15E8A9 00 0 PA Góry wysokie
15E8CA 03 3 Zasięg widzenia
15E8CB 02 2 Czas produkcji
15E8CC 0A 10 Koszt produkcji
15E8CD-15E8CE 1E 00 30 Koszt licencji
15E8CF-15E8D0 05 01 5 1 Min. dostępność (twierdza 1. poziom)
Pikinier
ADRES HEX DEC PARAMETR
15E8EE 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15E8F2 03 3 Siła
15E8F3 05 5 Obrona
15E8F4 18 24 Punkty akcji
15E8F5 00 0 Strzał
15E8F6 00 0 Zasięg max.
15E8F7 00 0 Zasięg min.
15E8F9 03 3 PA Droga
15E8FA 04 4 PA Równina
15E8FB 06 6 PA Las
15E8FC 05 5 PA Pustynia
15E8FD 00 0 PA Bagno (środek)
15E8FE 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15E8FF 00 0 PA Woda
15E900 08 8 PA Góry niskie
15E901 00 0 PA Góry wysokie
15E922 03 3 Zasięg widzenia
15E923 02 2 Czas produkcji
15E924 05 5 Koszt produkcji
15E925-15E926 1E 00 30 Koszt licencji
15E927-15E928 01 01 1 1 Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom)
Halabardnik
ADRES HEX DEC PARAMETR
15E946 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15E94A 05 5 Siła
15E94B 05 5 Obrona
15E94C 16 22 Punkty akcji
15E94D 00 0 Strzał
15E94E 00 0 Zasięg max.
15E94F 00 0 Zasięg min.
15E951 03 3 PA Droga
15E952 04 4 PA Równina
15E953 06 6 PA Las
15E954 05 5 PA Pustynia
15E955 00 0 PA Bagno (środek)
15E956 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15E957 00 0 PA Woda
15E958 08 8 PA Góry niskie
15E959 00 0 PA Góry wysokie
15E97A 03 3 Zasięg widzenia
15E97B 03 3 Czas produkcji
15E97C 0A 10 Koszt produkcji
15E97D-15E97E 32 00 50 Koszt licencji
15E97F-15E980 05 01 5 1 Min. dostępność (twierdza 1. poziom)
Lekka jazda
ADRES HEX DEC PARAMETR
15E99E 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15E9A2 08 8 Siła
15E9A3 05 5 Obrona
15E9A4 24 36 Punkty akcji
15E9A5 00 0 Strzał
15E9A6 00 0 Zasięg max.
15E9A7 00 0 Zasięg min.
15E9A9 03 3 PA Droga
15E9AA 04 4 PA Równina
15E9AB 06 6 PA Las
15E9AC 05 5 PA Pustynia
15E9AD 00 0 PA Bagno (środek)
15E9AE 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15E9AF 00 0 PA Woda
15E9B0 08 8 PA Góry niskie
15E9B1 00 0 PA Góry wysokie
15E9D2 03 3 Zasięg widzenia
15E9D3 03 3 Czas produkcji
15E9D4 03 3 Koszt produkcji
15E9D5-15E9D6 64 00 100 Koszt licencji
15E9D7-15E9D8 01 01 1 1 Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom)
Ciężka jazda
ADRES HEX DEC PARAMETR
15E9F6 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15E9FA 0E 14 Siła
15E9FB 08 8 Obrona
15E9FC 20 32 Punkty akcji
15E9FD 00 0 Strzał
15E9FE 00 0 Zasięg max.
15E9FF 00 0 Zasięg min.
15EA01 03 3 PA Droga
15EA02 04 4 PA Równina
15EA03 06 6 PA Las
15EA04 05 5 PA Pustynia
15EA05 00 0 PA Bagno (środek)
15EA06 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EA07 00 0 PA Woda
15EA08 08 8 PA Góry niskie
15EA09 00 0 PA Góry wysokie
15EA2A 03 3 Zasięg widzenia
15EA2B 04 4 Czas produkcji
15EA2C 0A 10 Koszt produkcji
15EA2D-15EA2E C8 00 200 Koszt licencji
15EA2F-15EA30 05 02 5 2 Min. dostępność (twierdza 2. poziom)
Rycerstwo
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EA4E 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15EA52 0C 12 Siła
15EA53 07 7 Obrona
15EA54 1E 30 Punkty akcji
15EA55 00 0 Strzał
15EA56 00 0 Zasięg max.
15EA57 00 0 Zasięg min.
15EA59 03 3 PA Droga
15EA5A 04 4 PA Równina
15EA5B 06 6 PA Las
15EA5C 05 5 PA Pustynia
15EA5D 00 0 PA Bagno (środek)
15EA5E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EA5F 00 0 PA Woda
15EA60 08 8 PA Góry niskie
15EA61 00 0 PA Góry wysokie
15EA82 03 3 Zasięg widzenia
15EA83 04 4 Czas produkcji
15EA84 08 8 Koszt produkcji
15EA85-15EA86 96 00 150 Koszt licencji
15EA87-15EA88 05 01 5 1 Min. dostępność (twierdza 1. poziom)
Dragon
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EAA6 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15EAAA 0A 10 Siła
15EAAB 04 4 Obrona
15EAAC 20 32 Punkty akcji
15EAAD 06 6 Strzał
15EAAE 03 3 Zasięg max.
15EAAF 00 0 Zasięg min.
15EAB1 03 3 PA Droga
15EAB2 04 4 PA Równina
15EAB3 06 6 PA Las
15EAB4 05 5 PA Pustynia
15EAB5 00 0 PA Bagno (środek)
15EAB6 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EAB7 00 0 PA Woda
15EAB8 08 8 PA Góry niskie
15EAB9 00 0 PA Góry wysokie
15EADA 03 3 Zasięg widzenia
15EADB 04 4 Czas produkcji
15EADC 05 5 Koszt produkcji
15EADD-15EADE 96 00 150 Koszt licencji
15EADF-15EAE0 02 02 2 2 Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom)
Łucznik
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EAFE 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15EB02 03 3 Siła
15EB03 01 1 Obrona
15EB04 18 24 Punkty akcji
15EB05 06 6 Strzał
15EB06 03 3 Zasięg max.
15EB07 00 0 Zasięg min.
15EB09 03 3 PA Droga
15EB0A 04 4 PA Równina
15EB0B 06 6 PA Las
15EB0C 05 5 PA Pustynia
15EB0D 00 0 PA Bagno (środek)
15EB0E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EB0F 00 0 PA Woda
15EB10 08 8 PA Góry niskie
15EB11 00 0 PA Góry wysokie
15EB32 03 3 Zasięg widzenia
15EB33 02 2 Czas produkcji
15EB34 0A 10 Koszt produkcji
15EB35-15EB36 3C 00 60 Koszt licencji
15EB37-15EB38 01 01 1 1 Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom)
Kusznik
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EB56 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15EB5A 05 5 Siła
15EB5B 02 2 Obrona
15EB5C 14 20 Punkty akcji
15EB5D 08 8 Strzał
15EB5E 04 4 Zasięg max.
15EB5F 00 0 Zasięg min.
15EB61 03 3 PA Droga
15EB62 04 4 PA Równina
15EB63 06 6 PA Las
15EB64 05 5 PA Pustynia
15EB65 00 0 PA Bagno (środek)
15EB66 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EB67 00 0 PA Woda
15EB68 08 8 PA Góry niskie
15EB69 00 0 PA Góry wysokie
15EB8A 03 3 Zasięg widzenia
15EB8B 04 4 Czas produkcji
15EB8C 0C 12 Koszt produkcji
15EB8D-15EB8E F0 00 240 Koszt licencji
15EB8F-15EB90 05 01 5 1 Min. dostępność (twierdza 1. poziom)
Muszkieter
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EBAE 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15EBB2 04 4 Siła
15EBB3 03 3 Obrona
15EBB4 18 24 Punkty akcji
15EBB5 0B 11 Strzał
15EBB6 04 4 Zasięg max.
15EBB7 00 0 Zasięg min.
15EBB9 03 3 PA Droga
15EBBA 04 4 PA Równina
15EBBB 06 6 PA Las
15EBBC 05 5 PA Pustynia
15EBBD 00 0 PA Bagno (środek)
15EBBE 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EBBF 00 0 PA Woda
15EBC0 08 8 PA Góry niskie
15EBC1 00 0 PA Góry wysokie
15EBE2 03 3 Zasięg widzenia
15EBE3 04 4 Czas produkcji
15EBE4 0E 14 Koszt produkcji
15EBE5-15EBE6 22 01 290 Koszt licencji
15EBE7-15EBE8 05 02 5 2 Min. dostępność (twierdza 2. poziom)
Katapulta
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EC06 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15EC0A 00 0 Siła
15EC0B 01 1 Obrona
15EC0C 14 20 Punkty akcji
15EC0D 10 16 Strzał
15EC0E 05 5 Zasięg max.
15EC0F 01 1 Zasięg min.
15EC11 03 3 PA Droga
15EC12 04 4 PA Równina
15EC13 06 6 PA Las
15EC14 05 5 PA Pustynia
15EC15 00 0 PA Bagno (środek)
15EC16 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EC17 00 0 PA Woda
15EC18 08 8 PA Góry niskie
15EC19 00 0 PA Góry wysokie
15EC3A 03 3 Zasięg widzenia
15EC3B 04 4 Czas produkcji
15EC3C 12 18 Koszt produkcji
15EC3D-15EC3E 2C 01 300 Koszt licencji
15EC3F-15EC40 02 02 2 2 Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom)
Taran
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EC5E 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15EC62 14 20 Siła
15EC63 0A 10 Obrona
15EC64 14 20 Punkty akcji
15EC65 00 0 Strzał
15EC66 00 0 Zasięg max.
15EC67 00 0 Zasięg min.
15EC69 03 3 PA Droga
15EC6A 04 4 PA Równina
15EC6B 06 6 PA Las
15EC6C 05 5 PA Pustynia
15EC6D 00 0 PA Bagno (środek)
15EC6E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EC6F 00 0 PA Woda
15EC70 08 8 PA Góry niskie
15EC71 00 0 PA Góry wysokie
15EC92 03 3 Zasięg widzenia
15EC93 03 3 Czas produkcji
15EC94 0A 10 Koszt produkcji
15EC95-15EC96 32 00 50 Koszt licencji
15EC97-15EC98 01 01 1 1 Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom)
Armata
ADRES HEX DEC PARAMETR
15ECB6 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15ECBA 00 0 Siła
15ECBB 01 1 Obrona
15ECBC 10 16 Punkty akcji
15ECBD 14 20 Strzał
15ECBE 06 6 Zasięg max.
15ECBF 02 2 Zasięg min.
15ECC1 03 3 PA Droga
15ECC2 04 4 PA Równina
15ECC3 06 6 PA Las
15ECC4 05 5 PA Pustynia
15ECC5 00 0 PA Bagno (środek)
15ECC6 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15ECC7 00 0 PA Woda
15ECC8 08 8 PA Góry niskie
15ECC9 00 0 PA Góry wysokie
15ECEA 03 3 Zasięg widzenia
15ECEB 05 5 Czas produkcji
15ECEC 14 20 Koszt produkcji
15ECED-15ECEE 90 01 400 Koszt licencji
15ECEF-15ECF0 02 02 2 2 Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom)
Leśnik
ADRES HEX DEC PARAMETR
15ED0E 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15ED12 08 8 Siła
15ED13 04 4 Obrona
15ED14 18 24 Punkty akcji
15ED15 0B 11 Strzał
15ED16 03 3 Zasięg max.
15ED17 00 0 Zasięg min.
15ED19 03 3 PA Droga
15ED1A 04 4 PA Równina
15ED1B 04 4 PA Las
15ED1C 05 5 PA Pustynia
15ED1D 00 0 PA Bagno (środek)
15ED1E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15ED1F 00 0 PA Woda
15ED20 08 8 PA Góry niskie
15ED21 00 0 PA Góry wysokie
15ED42 03 3 Zasięg widzenia
15ED43 03 3 Czas produkcji
15ED44 0A 10 Koszt produkcji
15ED45-15ED46 64 00 100 Koszt licencji
15ED47-15ED48 01 01 1 1 Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom)
Góral
ADRES HEX DEC PARAMETR
15ED66 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15ED6A 08 8 Siła
15ED6B 06 6 Obrona
15ED6C 1A 26 Punkty akcji
15ED6D 00 0 Strzał
15ED6E 00 0 Zasięg max.
15ED6F 00 0 Zasięg min.
15ED71 03 3 PA Droga
15ED72 04 4 PA Równina
15ED73 06 6 PA Las
15ED74 05 5 PA Pustynia
15ED75 00 0 PA Bagno (środek)
15ED76 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15ED77 00 0 PA Woda
15ED78 06 6 PA Góry niskie
15ED79 00 0 PA Góry wysokie
15ED9A 03 3 Zasięg widzenia
15ED9B 03 3 Czas produkcji
15ED9C 08 8 Koszt produkcji
15ED9D-15ED9E 50 00 80 Koszt licencji
15ED9F-15EDA0 01 01 1 1 Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom)
Budowniczy
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EDBE 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15EDC2 01 1 Siła
15EDC3 01 1 Obrona
15EDC4 1A 26 Punkty akcji
15EDC5 00 0 Strzał
15EDC6 00 0 Zasięg max.
15EDC7 00 0 Zasięg min.
15EDC9 03 3 PA Droga
15EDCA 04 4 PA Równina
15EDCB 06 6 PA Las
15EDCC 05 5 PA Pustynia
15EDCD 00 0 PA Bagno (środek)
15EDCE 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EDCF 00 0 PA Woda
15EDD0 08 8 PA Góry niskie
15EDD1 00 0 PA Góry wysokie
15EDF2 03 3 Zasięg widzenia
15EDF3 03 3 Czas produkcji
15EDF4 06 6 Koszt produkcji
15EDF5-15EDF6 50 00 80 Koszt licencji
15EDF7-15EDF8 01 01 1 1 Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom)
Czerw
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EE16 02 2 Morale (jednostka piesza, morale 6)
15EE1A 0E 14 Siła
15EE1B 09 9 Obrona
15EE1C 12 18 Punkty akcji
15EE1D 00 0 Strzał
15EE1E 00 0 Zasięg max.
15EE1F 00 0 Zasięg min.
15EE21 03 3 PA Droga
15EE22 04 4 PA Równina
15EE23 06 6 PA Las
15EE24 05 5 PA Pustynia
15EE25 00 0 PA Bagno (środek)
15EE26 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EE27 00 0 PA Woda
15EE28 08 8 PA Góry niskie
15EE29 00 0 PA Góry wysokie
15EE4A 03 3 Zasięg widzenia
15EE4B 03 3 Czas produkcji
15EE4C 0A 10 Koszt produkcji
15EE4D-15EE4E FA 00 250 Koszt licencji
15EE4F-15EE50 02 02 2 2 Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom)
Słoń
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EE6E 02 2 Morale (jednostka piesza, morale 6)
15EE72 0E 14 Siła
15EE73 0A 10 Obrona
15EE74 14 20 Punkty akcji
15EE75 00 0 Strzał
15EE76 00 0 Zasięg max.
15EE77 00 0 Zasięg min.
15EE79 03 3 PA Droga
15EE7A 04 4 PA Równina
15EE7B 06 6 PA Las
15EE7C 05 5 PA Pustynia
15EE7D 00 0 PA Bagno (środek)
15EE7E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EE7F 00 0 PA Woda
15EE80 08 8 PA Góry niskie
15EE81 00 0 PA Góry wysokie
15EEA2 03 3 Zasięg widzenia
15EEA3 04 4 Czas produkcji
15EEA4 0A 10 Koszt produkcji
15EEA5-15EEA6 2C 01 300 Koszt licencji
15EEA7-15EEA8 02 02 2 2 Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom)
Cyklop
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EEC6 02 2 Morale (jednostka piesza, morale 6)
15EECA 0A 10 Siła
15EECB 06 6 Obrona
15EECC 1A 26 Punkty akcji
15EECD 0A 10 Strzał
15EECE 03 3 Zasięg max.
15EECF 00 0 Zasięg min.
15EED1 03 3 PA Droga
15EED2 04 4 PA Równina
15EED3 06 6 PA Las
15EED4 05 5 PA Pustynia
15EED5 00 0 PA Bagno (środek)
15EED6 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EED7 00 0 PA Woda
15EED8 08 8 PA Góry niskie
15EED9 00 0 PA Góry wysokie
15EEFA 03 3 Zasięg widzenia
15EEFB 03 3 Czas produkcji
15EEFC 0A 10 Koszt produkcji
15EEFD-15EEFE 18 01 280 Koszt licencji
15EEFF-15EF00 05 02 5 2 Min. dostępność (twierdza 2. poziom)
Troll
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EF1E 02 2 Morale (jednostka piesza, morale 6)
15EF22 0D 13 Siła
15EF23 0A 10 Obrona
15EF24 16 22 Punkty akcji
15EF25 00 0 Strzał
15EF26 00 0 Zasięg max.
15EF27 00 0 Zasięg min.
15EF29 03 3 PA Droga
15EF2A 04 4 PA Równina
15EF2B 06 6 PA Las
15EF2C 05 5 PA Pustynia
15EF2D 00 0 PA Bagno (środek)
15EF2E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EF2F 00 0 PA Woda
15EF30 08 8 PA Góry niskie
15EF31 00 0 PA Góry wysokie
15EF52 03 3 Zasięg widzenia
15EF53 04 4 Czas produkcji
15EF54 0A 10 Koszt produkcji
15EF55-15EF56 0E 01 270 Koszt licencji
15EF57-15EF58 05 02 5 2 Min. dostępność (twierdza 2. poziom)
Skorpion
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EF76 02 2 Morale (jednostka piesza, morale 6)
15EF7A 0C 12 Siła
15EF7B 08 8 Obrona
15EF7C 1A 26 Punkty akcji
15EF7D 00 0 Strzał
15EF7E 00 0 Zasięg max.
15EF7F 00 0 Zasięg min.
15EF81 03 3 PA Droga
15EF82 04 4 PA Równina
15EF83 06 6 PA Las
15EF84 05 5 PA Pustynia
15EF85 00 0 PA Bagno (środek)
15EF86 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EF87 00 0 PA Woda
15EF88 08 8 PA Góry niskie
15EF89 00 0 PA Góry wysokie
15EFAA 03 3 Zasięg widzenia
15EFAB 03 3 Czas produkcji
15EFAC 0A 10 Koszt produkcji
15EFAD-15EFAE 22 01 290 Koszt licencji
15EFAF-15EFB0 02 02 2 2 Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom)
Szkielet
ADRES HEX DEC PARAMETR
15EFCE 02 2 Morale (jednostka piesza, morale 6)
15EFD2 0D 13 Siła
15EFD3 0A 10 Obrona
15EFD4 16 22 Punkty akcji
15EFD5 00 0 Strzał
15EFD6 00 0 Zasięg max.
15EFD7 00 0 Zasięg min.
15EFD9 03 3 PA Droga
15EFDA 04 4 PA Równina
15EFDB 06 6 PA Las
15EFDC 05 5 PA Pustynia
15EFDD 00 0 PA Bagno (środek)
15EFDE 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15EFDF 00 0 PA Woda
15EFE0 08 8 PA Góry niskie
15EFE1 00 0 PA Góry wysokie
15F002 03 3 Zasięg widzenia
15F003 04 4 Czas produkcji
15F004 0F 15 Koszt produkcji
15F005-15F006 18 01 280 Koszt licencji
15F007-15F008 03 03 3 3 Min. dostępność (zamek i twierdza 3. poziom)
Mag
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F026 02 2 Morale (jednostka piesza, morale 6)
15F02A 0A 10 Siła
15F02B 0A 10 Obrona
15F02C 28 40 Punkty akcji
15F02D 0F 15 Strzał
15F02E 06 6 Zasięg max.
15F02F 00 0 Zasięg min.
15F031 03 3 PA Droga
15F032 04 4 PA Równina
15F033 06 6 PA Las
15F034 05 5 PA Pustynia
15F035 00 0 PA Bagno (środek)
15F036 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15F037 00 0 PA Woda
15F038 08 8 PA Góry niskie
15F039 00 0 PA Góry wysokie
15F05A 03 3 Zasięg widzenia
15F05B 05 5 Czas produkcji
15F05C 14 20 Koszt produkcji
15F05D-15F05E 90 01 400 Koszt licencji
15F05F-15F060 05 03 5 3 Min. dostępność (twierdza 3. poziom)
Duch
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F07E 02 2 Morale (jednostka piesza, morale 6)
15F082 0A 10 Siła
15F083 08 8 Obrona
15F084 18 24 Punkty akcji
15F085 00 0 Strzał
15F086 00 0 Zasięg max.
15F087 00 0 Zasięg min.
15F089 03 3 PA Droga
15F08A 04 4 PA Równina
15F08B 06 6 PA Las
15F08C 05 5 PA Pustynia
15F08D 00 0 PA Bagno (środek)
15F08E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15F08F 00 0 PA Woda
15F090 08 8 PA Góry niskie
15F091 00 0 PA Góry wysokie
15F0B2 03 3 Zasięg widzenia
15F0B3 03 3 Czas produkcji
15F0B4 08 8 Koszt produkcji
15F0B5-15F0B6 7C 01 380 Koszt licencji
15F0B7-15F0B8 03 03 3 3 Min. dostępność (zamek i twierdza 3. poziom)
Orzeł
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F0D6 03 3 Morale (jednostka latająca, morale 6)
15F0DA 09 9 Siła
15F0DB 06 6 Obrona
15F0DC 22 34 Punkty akcji
15F0DD 00 0 Strzał
15F0DE 00 0 Zasięg max.
15F0DF 00 0 Zasięg min.
15F0E1 03 3 PA Droga
15F0E2 03 3 PA Równina
15F0E3 03 3 PA Las
15F0E4 03 3 PA Pustynia
15F0E5 03 3 PA Bagno (środek)
15F0E6 03 3 PA Bagno (obrzeża)
15F0E7 03 3 PA Woda
15F0E8 03 3 PA Góry niskie
15F0E9 03 3 PA Góry wysokie
15F10A 05 5 Zasięg widzenia
15F10B 03 3 Czas produkcji
15F10C 05 5 Koszt produkcji
15F10D-15F10E 2C 01 300 Koszt licencji
15F10F-15F110 02 02 2 2 Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom)
Pegaz
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F12E 03 3 Morale (jednostka latająca, morale 6)
15F132 0C 12 Siła
15F133 08 8 Obrona
15F134 1E 30 Punkty akcji
15F135 00 0 Strzał
15F136 00 0 Zasięg max.
15F137 00 0 Zasięg min.
15F139 03 3 PA Droga
15F13A 03 3 PA Równina
15F13B 03 3 PA Las
15F13C 03 3 PA Pustynia
15F13D 03 3 PA Bagno (środek)
15F13E 03 3 PA Bagno (obrzeża)
15F13F 03 3 PA Woda
15F140 03 3 PA Góry niskie
15F141 03 3 PA Góry wysokie
15F162 05 5 Zasięg widzenia
15F163 03 3 Czas produkcji
15F164 08 8 Koszt produkcji
15F165-15F166 5E 01 350 Koszt licencji
15F167-15F168 03 03 3 3 Min. dostępność (zamek i twierdza 3. poziom)
Skrzydlak
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F186 03 3 Morale (jednostka latająca, morale 6)
15F18A 0E 14 Siła
15F18B 0A 10 Obrona
15F18C 18 24 Punkty akcji
15F18D 0A 10 Strzał
15F18E 04 4 Zasięg max.
15F18F 00 0 Zasięg min.
15F191 03 3 PA Droga
15F192 03 3 PA Równina
15F193 03 3 PA Las
15F194 03 3 PA Pustynia
15F195 03 3 PA Bagno (środek)
15F196 03 3 PA Bagno (obrzeża)
15F197 03 3 PA Woda
15F198 03 3 PA Góry niskie
15F199 03 3 PA Góry wysokie
15F1BA 05 5 Zasięg widzenia
15F1BB 05 5 Czas produkcji
15F1BC 10 16 Koszt produkcji
15F1BD-15F1BE 90 01 400 Koszt licencji
15F1BF-15F1C0 03 03 3 3 Min. dostępność (zamek i twierdza 3. poziom)
Ważka
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F1DE 03 3 Morale (jednostka latająca, morale 6)
15F1E2 08 8 Siła
15F1E3 05 5 Obrona
15F1E4 20 32 Punkty akcji
15F1E5 00 0 Strzał
15F1E6 00 0 Zasięg max.
15F1E7 00 0 Zasięg min.
15F1E9 03 3 PA Droga
15F1EA 03 3 PA Równina
15F1EB 03 3 PA Las
15F1EC 03 3 PA Pustynia
15F1ED 03 3 PA Bagno (środek)
15F1EE 03 3 PA Bagno (obrzeża)
15F1EF 03 3 PA Woda
15F1F0 03 3 PA Góry niskie
15F1F1 03 3 PA Góry wysokie
15F212 05 5 Zasięg widzenia
15F213 02 2 Czas produkcji
15F214 05 5 Koszt produkcji
15F215-15F216 7C 01 380 Koszt licencji
15F217-15F218 05 01 5 1 Min. dostępność (twierdza 1. poziom)
Smok
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F236 03 3 Morale (jednostka latająca, morale 6)
15F23A 12 18 Siła
15F23B 0F 15 Obrona
15F23C 24 36 Punkty akcji
15F23D 0F 15 Strzał
15F23E 04 4 Zasięg max.
15F23F 00 0 Zasięg min.
15F241 03 3 PA Droga
15F242 03 3 PA Równina
15F243 03 3 PA Las
15F244 03 3 PA Pustynia
15F245 03 3 PA Bagno (środek)
15F246 03 3 PA Bagno (obrzeża)
15F247 03 3 PA Woda
15F248 03 3 PA Góry niskie
15F249 03 3 PA Góry wysokie
15F26A 05 5 Zasięg widzenia
15F26B 05 5 Czas produkcji
15F26C 14 20 Koszt produkcji
15F26D-15F26E 26 02 550 Koszt licencji
15F26F-15F270 05 03 5 3 Min. dostępność (twierdza 3. poziom)
Złoto
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F28E 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15F292 00 0 Siła
15F293 00 0 Obrona
15F294 1E 30 Punkty akcji
15F295 00 0 Strzał
15F296 00 0 Zasięg max.
15F297 00 0 Zasięg min.
15F299 03 3 PA Droga
15F29A 04 4 PA Równina
15F29B 06 6 PA Las
15F29C 05 5 PA Pustynia
15F29D 00 0 PA Bagno (środek)
15F29E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15F29F 00 0 PA Woda
15F2A0 08 8 PA Góry niskie
15F2A1 00 0 PA Góry wysokie
15F2C2 03 3 Zasięg widzenia
15F2C3 05 5 Czas produkcji
15F2C4 14 20 Koszt produkcji
15F2C5-15F2C6 7C 01 380 Koszt licencji
15F2C7-15F2C8 04 04 4 4
Min. dostępność (niedostępna)
Chłopi
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F2E6 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15F2EA 00 0 Siła
15F2EB 02 2 Obrona
15F2EC 1E 30 Punkty akcji
15F2ED 00 0 Strzał
15F2EE 00 0 Zasięg max.
15F2EF 00 0 Zasięg min.
15F2F1 03 3 PA Droga
15F2F2 04 4 PA Równina
15F2F3 06 6 PA Las
15F2F4 05 5 PA Pustynia
15F2F5 00 0 PA Bagno (środek)
15F2F6 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15F2F7 00 0 PA Woda
15F2F8 08 8 PA Góry niskie
15F2F9 00 0 PA Góry wysokie
15F31A 03 3 Zasięg widzenia
15F31B 05 5 Czas produkcji
15F31C 14 20 Koszt produkcji
15F31D-15F31E 7C 01 380 Koszt licencji
15F31F-15F320 04 04 4 4
Min. dostępność (niedostępna)
Dowódca (syn)
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F33E 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15F342 00 0 Siła
15F343 02 2 Obrona
15F344 24 36 Punkty akcji
15F345 00 0 Strzał
15F346 00 0 Zasięg max.
15F347 00 0 Zasięg min.
15F349 03 3 PA Droga
15F34A 04 4 PA Równina
15F34B 06 6 PA Las
15F34C 05 5 PA Pustynia
15F34D 00 0 PA Bagno (środek)
15F34E 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15F34F 00 0 PA Woda
15F350 08 8 PA Góry niskie
15F351 00 0 PA Góry wysokie
15F372 03 3 Zasięg widzenia
15F373 05 5 Czas produkcji
15F374 14 20 Koszt produkcji
15F375-15F376 7C 01 380 Koszt licencji
15F377-15F378 04 04 4 4
Min. dostępność (niedostępna)
Dowódca (córka)
ADRES HEX DEC PARAMETR
15F396 00 0 Morale (jednostka piesza, morale 10)
15F39A 00 0 Siła
15F39B 02 2 Obrona
15F39C 24 36 Punkty akcji
15F39D 00 0 Strzał
15F39E 00 0 Zasięg max.
15F39F 00 0 Zasięg min.
15F3A1 03 3 PA Droga
15F3A2 04 4 PA Równina
15F3A3 06 6 PA Las
15F3A4 05 5 PA Pustynia
15F3A5 00 0 PA Bagno (środek)
15F3A6 07 7 PA Bagno (obrzeża)
15F3A7 00 0 PA Woda
15F3A8 08 8 PA Góry niskie
15F3A9 00 0 PA Góry wysokie
15F3CA 03 3 Zasięg widzenia
15F3CB 05 5 Czas produkcji
15F3CC 14 20 Koszt produkcji
15F3CD-15F3CE 7C 01 380 Koszt licencji
15F3CF-15F3D0 04 04 4 4
Min. dostępność (niedostępna)