Morale to coś na kształt zadowolenia naszych jednostek i wyrażane jest w postaci liczby od 0 do 20. Wskaźnik ten ma wpływ na parametry siły, obrony i strzału naszych jednostek i posiadają go wszystkie jednostki w tej grze z wyjątkiem Chłopów, Złota i Dowódcy. W zależności od jednostki, poziom jej morale od razu po wyprodukowaniu wynosi 10 lub 6, ale w wyniku naszych poczynań wskaźnik ten może rosnąć bądź maleć. Morale możemy podwyższać głównie poprzez wygrywanie walk, przejmowanie Chłopów, Złota lub pustych budynków należących do przeciwnika, bądź też otrzymując odpowiedni bonus w świątyniach/miejscach kultu. Z kolei malejące morale powoduje przede wszystkim pogłębiające się zmęczenie naszych jednostek bądź też negatywny efekt wizyty w świątyni/miejscu kultu. Jeżeli nasze morale spadnie do poziomu 0, oddział całkowicie odmówi posłuszeństwa na jakiś czas i w konsekwencji może ulec rozwiązaniu, co oznacza jego bezpowrotną utratę.


Jednostki które od razu po wyprodukowaniu posiadają morale na poziomie 10:

Pospolite ruszenie, Budowniczy, Pikinier, Lekka piechota, Halabardnik, Ciężka piechota, Góral, Lekka jazda, Rycerstwo, Łucznik, Leśnik, Kusznik, Taran, Ciężka jazda, Dragon, Muszkieter, Katapulta, Armata

Jednostki które od razu po wyprodukowaniu posiadają morale na poziomie 6:

Ważka, Orzeł, Skorpion, Czerw, Troll, Słoń, Cyklop, Duch, Pegaz, Szkielet, Skrzydlak, Smok, Mag


Wpływ morale na parametry jednostek:

morale 0-4 –> siła, obrona i strzał takie same jak na licencji

morale 5-9 –> siła i obrona wyższe o 1, natomiast strzał taki sam jak na licencji

morale 10-14 –> siła i obrona wyższe o 2, natomiast strzał wyższy o 1 niż na licencji

morale 15-19 –> siła i obrona wyższe o 3, natomiast strzał wyższy o 1 niż na licencji

morale 20 –> siła i obrona wyższe o 4, natomiast strzał wyższy o 2 niż na licencji


UWAGA:
 Powyższe zestawienie nie uwzględnia statusu jednostek, który również ma wpływ na ich parametry.