LEGENDA:

Cena:

Oprócz ceny wyrażonej jako wartość liczbowa należy również zmienić opis słowny widoczny u dołu ekranu po najechaniu myszką na dany budynek na liście, inaczej dojdzie do nieścisłości.

Szkoła
ADRES HEX DEC PARAMETR
70206-70207 90 01 400 Cena (wartość liczbowa)
13F758-13F75A 34 30 30 400 Cena (opis słowny)
Warsztat
ADRES HEX DEC PARAMETR
702C9-702CA BE 00 190 Cena (wartość liczbowa)
13F7F2-13F7F4 31 39 30 190 Cena (opis słowny)
Koszary
ADRES HEX DEC PARAMETR
7038C-7038D C8 00 200 Cena (wartość liczbowa)
13F7BE-13F7C0 32 30 30 200 Cena (opis słowny)
Szpital
ADRES HEX DEC PARAMETR
70429-7042A C8 00 200 Cena (wartość liczbowa)
13F78B-13F78D 32 30 30 200 Cena (opis słowny)
Kuźnia
ADRES HEX DEC PARAMETR
704EC-704ED E6 00 230 Cena (wartość liczbowa)
13F822-13F824 32 33 30 230 Cena (opis słowny)