Jest kilka zasadniczych różnic pomiędzy zamkiem a twierdzą:

po pierwsze: Zamek jest kwadratowy, natomiast twierdza zbudowana jest na planie koła, co pozwala nam na wizualne rozróżnienie obu tych budynków na mapie.

po drugie: Twierdza od razu na starcie posiada Koszary, natomiast w zamku trzeba je samemu zbudować za 200 szt. złota.

po trzecie: Twierdza od razu po wybudowaniu posiada mury na 2. poziomie technologicznym.

po czwarte: W zamku są chłopi na których możemy nakładać podatki czerpiąc z tego zyski, przez co w dłuższej perspektywie zamek staje się samowystarczalny. W twierdzy natomiast nie ma chłopów, dlaczego wszelkie zapasy złota pochodzące z podatków bądź te w formie wykopanych lub znalezionych w świątyniach/miejscach kultu skarbów należy do niej dowozić. Nie można również wywozić złota z twierdzy.

po piąte: W twierdzy możemy produkować jednostki które są niedostępne w zamku, takie jak: Halabardnik, Ciężka piechota, Ważka, Rycerstwo, Kusznik, Troll, Ciężka jazda, Cyklop, Muszkieter, Smok i Mag.

po szóste: Czas trwania leczenia w przypadku posiadania Szpitala wynosi 3 tury w zamku i 2 tury w twierdzy, natomiast czas trwania szkolenia w przypadku posiadania Szkoły wynosi 2 tury w zamku i 1 turę w twierdzy.

______________________________

W zamku i twierdzy można zbudować następujące budynki:

Chłopi

koszt:

opis: Budynek ten znajduje się w każdym zamku od razu po rozpoczęciu gry lub po wybudowaniu zamku. Służy do pobierania podatku z chłopów i tym samym zwiększania naszych zysków. Możemy w nim również sprawdzić aktualny poziom zadowolenia naszych chłopów, co powiązane jest z ich aktualną populacją i wielkością podatku, więc ma wpływ na wysokość naszych zysków. W przypadku przeludnienia się chłopów, tzn. w sytuacji gdy ich liczba przekroczy 1000, w zamku może wybuchnąć zaraza, w trakcie której liczba chłopów sukcesywnie maleje, a my nie otrzymujemy żadnych zysków przez 5 tur.

UWAGA: W twierdzy nie ma Chłopów.

______________________________

Koszary

koszt: 200 szt. złota

opis: Podstawowy budynek bez którego niemożliwa jest produkcja jakichkolwiek jednostek. To tutaj możemy kupić licencje na poszczególne jednostki, zobaczyć ich parametry, poczytać opisy i wybrać która z nich ma się w danym momencie produkować.

UWAGA: W twierdzy Koszary wybudowane są od razu na starcie.

______________________________

Warsztat:

koszt: 190 szt. złota

opis: Niezbędny do produkowania niektórych jednostek rażących na odległość, takich jak Łucznik, Leśnik i Kusznik, a także dwóch machin wojennych – Tarana i Katapulty.

______________________________

Kuźnia

koszt: 230 szt. złota

opis: Umożliwia nam produkcję ciężko opancerzonych jednostek, jednostek poruszających się konno i posługujących się bronią palną, tj. Halabardnika, Ciężkiej piechoty, Lekkiej jazdy, Rycerstwa, Ciężkiej jazdy, Dragona i Muszkietera, a także produkcję Armaty.

______________________________

Szpital

koszt: 200 szt. złota

opis: Pozwala nam leczyć zranione w trakcie walk jednostki, a także rzekomo łagodzi skutki zarazy, choć osobiście nie zauważyłem żadnego zbawiennego wpływu posiadania Szpitala na śmiertelne żniwo zbierane przez zarazę, gdyż bez względu na to czy zbudujemy ten budynek czy też nie to zawsze trwa ona 5 tur. Warto również zauważyć, że czas trwania leczenia zawsze trwa tyle samo, niezależnie od tego czy jednostka ma przykładowo tylko 1 czy 99 pkt. energii i wynosi 3 tury w zamku i 2 tury w twierdzy.

______________________________

Szkoła

koszt: 400 szt. złota

opis: Umożliwia nam szkolenie naszych jednostek, co podnosi ich status, a co za tym idzie – ich parametry bojowe. Jeden cykl szkoleniowy, który podwyższa nam ilość nożyków na statusie o 1, trwa 2 tury w zamku i 1 turę w twierdzy. Po osiągnięciu przez daną jednostkę złotego statusu, dalsze jej szkolenie jest bezcelowe i nie wywołuje już żadnego efektu.